Oferta - spawanie

Spawanie polega na łączeniu materiałów, przez ich nagrzanie i stopienie w miejscu łączenia, z dodaniem lub bez dodania spoiwa. Metal części łączonych nazywa się metalem rodzimym. Stopione spoiwo, łącznie ze stopionymi brzegami części łączonych, czyli materiałem rodzimym, tworzy po ostygnięciu spoinę.